Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

Mã số thuế

1100439762

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Mô hình kinh doanh

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Năm hoạt động

2008

Địa chỉ

Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Quản lý chuỗi của hàng

Quốc lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Chuyên gia

Quản lý Khối quản trị

Quốc Lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Chuyên gia

Giám đốc Chiến lược Mảng Thức ăn chăn nuôi

Quốc Lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Giám đốc điều hành

Chuyên viên Phân tích thị trường nguyên liệu khu vực Châu Á 2

Quốc Lộ 1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An

Nhà quản lý

CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI

02723 871711
0842 871 711