1
không yêu cầu
Thỏa thuận
15/05/2023
2
CÓ KINH NGHIỆM MAY ÁO MẪU
Thỏa thuận
15/05/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
15/05/2023
1
không yêu cầu
Thỏa thuận
15/05/2023
7
ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM VỀ MERCHANDISE
Thỏa thuận
15/05/2023
2
TỪNG LÀM TRONG LĨNH VỰC LOGISTIC VÀ XNK
Thỏa thuận
15/05/2023