Job Search, career and employment in Long An

Công ty TNHH Bóng Đèn Gen Bright

Công ty TNHH Bóng Đèn Gen Bright

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

1101909682

Loại hình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ngành kinh tế

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Mô hình kinh doanh

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

Năm hoạt động

2019

Địa chỉ

Lô B2, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Quản lý sản xuất

Lô B2, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Nhân viên sản xuất

Lô B2, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

Lô B2, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

Lô B2, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Công ty TNHH Bóng Đèn Gen Bright

02723 871711
0842 871 711