Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHÁT TRIỂN VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHÁT TRIỂN VIỆT MỸ

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

1102019851

Loại hình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ngành kinh tế

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Mô hình kinh doanh

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Năm hoạt động

2022

Địa chỉ

271c, DDT824, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Giáo viên Tiếng Anh

271c, DDT824, Khu vực 3, Thị trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Chuyên gia

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHÁT TRIỂN VIỆT MỸ

02723 871711
0842 871 711