1
không cần kinh nghiệm
Thỏa thuận
24/08/2023
10
không cần kinh nghiệm
Thỏa thuận
25/08/2023
1
không cần kinh nghiệm
Thỏa thuận
25/08/2023
1
5 năm kinh nghiệm
Thỏa thuận
Chưa xác định
1
0 - 2 năm
Từ 7-10 triệu
19/09/2023