100
không yêu cầu
Thỏa thuận
28/04/2023
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
15/04/2023
10
Có kinh nghiệm Hàn CO2
Thỏa thuận
15/04/2023
1
Có KN ở các công ty sản xuất
Thỏa thuận
10/04/2023
100
không yêu cầu
Từ 7-10 triệu
21/04/2023
2
không yêu cầu
Thỏa thuận
10/04/2023