Job Search, career and employment in Long An

ĐỨC HOÀ SÔI ĐỘNG PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

ĐỨC HOÀ SÔI ĐỘNG PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

62 lượt xem - Ngày tạo 20/05/2024
Các tin khác

Tại phiên giao dịch, người lao động , đoàn viên thanh niên, học sinh được gặp gỡ, giao lưu, tư vấn về các ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình; những lời khuyên, chia sẻ thiết thực gắn liền với việc học tập, rèn luyện, hướng đi cần thiết đối với khả năng của người lao động đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, cũng cung cấp thông tin cơ bản, chính sách tuyển sinh, học tập du học, làm việc tại một số nước như : Nhật Bản, Hàn Quốc… hoặc cơ hội ứng tuyển, tiếp xúc với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh.

Phiên giao dịch việc làm đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, trên địa bàn xã tiếp cận, lựa chọn ngành nghề đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của bản thân trong tương lai phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

02723 871711
0842 871 711