Job Search, career and employment in Long An

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

123 lượt xem - Ngày tạo 16/04/2024
Các tin khác

Để phục vụ cho xây dựng Đề án “Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động gắn với Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030”, chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng và nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh.  Những thông tin thu được chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu mà không sử dụng vào mục đích nào khác. Phiếu hỏi gồm 35 câu được chia thành 5 phần chính. Anh/Chị vui lòng dành khoảng 20 - 30 phút để thực hiện trọn vẹn khảo sát này.
Trân trọng cám ơn.

Phiếu khảo sát Doanh nghiệp

02723 871711
0842 871 711