Job Search, career and employment in Long An

Trần Hữu Nhân

Trần Hữu Nhân

Email: trannhansonick@gmail.com
Năm sinh 10/09/1988

Số điện thoại

Đăng nhập để xem thông tin

Chuyên ngành

Kinh nghiệm

Địa chỉ

801 ấp Vĩnh Bình xã An Vĩnh Ngãi TP Tân An

Trần Hữu Nhân

02723 871711
0842 871 711