Job Search, career and employment in Long An

Phương Dung

Phương Dung

Email: nguyenpdung16101999@gmail.com
Năm sinh 16/10/1999

Số điện thoại

Đăng nhập để xem thông tin

Chuyên ngành

Kinh nghiệm

Địa chỉ

15 ấp Hoà Bình, xã An Vĩnh Ngãi, tp Tân An Long An

Phương Dung

02723 871711
0842 871 711