Job Search, career and employment in Long An

Nguyễn Anh Kiệt

Nguyễn Anh Kiệt

Email: heocung26052018@gmail.com
Năm sinh 06/09/1988

Số điện thoại

Đăng nhập để xem thông tin

Chuyên ngành

Kinh nghiệm

Địa chỉ

Ấp 3, Quê Mỹ Thạnh ,Tân Trụ ,Long An

Nguyễn Anh Kiệt

02723 871711
0842 871 711