Job Search, career and employment in Long An

Công ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức

Công ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức

Mã số thuế

1100394744

Loại hình

Công ty Cổ phần

Ngành kinh tế

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

Mô hình kinh doanh

Cho thuê kho bãi, kinh doanh khai thác cảng, bốc xếp hàng hóa

Năm hoạt động

1999

Địa chỉ

71 Nguyễn Trung Trực, Kp6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Bourbon Bến Lức

02723 871711
0842 871 711