Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN TÂN NGUYÊN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN TÂN NGUYÊN VIỆT NAM

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

1102055793

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất máy chuyên dụng khác

Mô hình kinh doanh

SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Năm hoạt động

2024

Địa chỉ

LÔ D11-D14, ĐƯỜNG SỐ 3, ĐƯỜNG SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 9, CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN ĐỨC HÒA ĐÔNG, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Nhân viên kinh doanh

Lô D11-D14, Đường Số 3, Đường Số 8, Đường Số 9, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn Đức Hoà Đông, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

LÔ D11-D14, ĐƯỜNG SỐ 3, ĐƯỜNG SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 9, CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN ĐỨC HOÀ ĐÔNG, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

Lao động kỹ thuật

Phó tổng giám đốc

LÔ D11-D14, ĐƯỜNG SỐ 3, ĐƯỜNG SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 9, CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN ĐỨC HOÀ ĐÔNG, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

Lao động kỹ thuật

Tổng giám đốc

LÔ D11-D14, ĐƯỜNG SỐ 3, ĐƯỜNG SỐ 8, ĐƯỜNG SỐ 9, CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN ĐỨC HOÀ ĐÔNG, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG AN

Nhà quản lý

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN TÂN NGUYÊN VIỆT NAM

02723 871711
0842 871 711