Job Search, career and employment in Long An

Japfa Comfeed Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Japfa Comfeed Việt Nam - Chi Nhánh Long An

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

2500175548 - 012

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Mô hình kinh doanh

Chăn nuôi, nông nghiệp

Năm hoạt động

2005

Địa chỉ

Ấp 2, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Japfa Comfeed Việt Nam - Chi Nhánh Long An

02723 871711
0842 871 711