Job Search, career and employment in Long An

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền tại Long An

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền tại Long An

Mã số thuế

1500459121

Loại hình

Công ty Cổ phần

Ngành kinh tế

Bán buôn đồ uống

Mô hình kinh doanh

Ngành hàng tiêu dùng nhanh

Năm hoạt động

2006

Địa chỉ

177 Quốc lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền tại Long An

02723 871711
0842 871 711