Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH LONG AN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH LONG AN VIỆT NAM

Mã số thuế

1100801809

Loại hình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ngành kinh tế

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Mô hình kinh doanh

SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Năm hoạt động

2019

Địa chỉ

CCN - LONG ĐỊNH- LONG CANG, X. LONG CANG, H. CẦN ĐƯỚC, T. LONG AN

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Giám đốc thu mua

Cụm Công Nghiệp Long Định – Long Cang, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam.

Lao động kỹ thuật

GIÁM ĐỐC THU MUA

CCN LONG ĐỊNH- LONG CANG, XÃ LONG CANG, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật

CCN LONG ĐỊNH- LONG CANG, X. LONG CANG, H. CẦN ĐƯỚC, T. LONG AN

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH LONG AN VIỆT NAM

02723 871711
0842 871 711