Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

0304244470

Loại hình

Công ty Cổ phần

Ngành kinh tế

Sản xuất chế biến thực phẩm

Mô hình kinh doanh

Sản xuất

Năm hoạt động

2006

Địa chỉ

22 Nguyễn Đình Chi, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

02723 871711
0842 871 711