Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIẦY DAH CHEN

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIẦY DAH CHEN

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

0301979149

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất giày dép

Mô hình kinh doanh

Gia công và sản xuất các tấm lót giày

Năm hoạt động

2000

Địa chỉ

LÔ MC-1,KCN ĐỨC HOÀ 1,ẤP 5,XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG,HUYỆN ĐỨC HOÀ,TỈNH LONG AN

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Nhân viên kỹ thuật ngành giày

Lô MC-1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Quản lý sản xuất

Lô MC-1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chuyên gia

Chuyên gia sản xuất

Lô MC-1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chuyên gia

Quản lý bộ phận tài vụ

Lô MC-1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chuyên gia

CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU GIẦY DAH CHEN

02723 871711
0842 871 711