Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH WORLD VISION (VN)

CÔNG TY TNHH WORLD VISION (VN)

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

1101292953

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

Mô hình kinh doanh

Công ty gia công sản xuất thuốc bảo vê thực vật

Năm hoạt động

2010

Địa chỉ

Lô E7, Đường số 5, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hoà III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Giám đốc tài vụ

Lô E7 đường số 5, KCN Hồng Đạt- Đức Hòa III, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

Giám đốc kinh doanh

Lô E7 đường số 5, KCN Hồng Đạt- Đức Hòa III, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH WORLD VISION (VN)

02723 871711
0842 871 711