Job Search, career and employment in Long An

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

Mã số thuế

1100102656

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất thiết bị điện khác

Mô hình kinh doanh

Sản xuất, gia công , lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị pin acquy gia dụng và công nghiệp; sản xuất, lắp ráp thiết bị sạc điện cho bình acquy

Năm hoạt động

1996

Địa chỉ

Cụm Công Nghiệp Đức Mỹ, Đức Hoà Đông

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Trưởng phòng R&D-Nghiên cứu và phát triển

Ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An

Chuyên gia

Chuyên gia kỷ thuật sản xuất bình Acquy

Ấp 5, Đức Hoà Đông, Đức Hoà, Long An

Chuyên gia

Hiệp lý

CCN Đức Mỹ, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

Chuyên gia

Công ty TNHH Le Long Việt Nam

02723 871711
0842 871 711