Job Search, career and employment in Long An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHIA TẢI (VIỆT NAM)TẠI LONG AN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHIA TẢI (VIỆT NAM)TẠI LONG AN

Mã số thuế

0311916162-001

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Mô hình kinh doanh

Hạt giống nông nghiệp

Năm hoạt động

2022

Địa chỉ

Lô B24, đường Dọc 2

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Giám đốc tài chính

Lô B24, đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, An Thạnh, Bến Lức, Long An

Chuyên gia

Tổng Giám đốc

Lô B24, đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, An Thạnh, Bến Lức, Long An

Nhà quản lý

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHIA TẢI (VIỆT NAM)TẠI LONG AN

02723 871711
0842 871 711