Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH HS

CÔNG TY TNHH HS

Mã số thuế

1101500353

Loại hình

DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành kinh tế

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Mô hình kinh doanh

Nguyên liệu phụ gia bê tông, phụ gia bê tông

Năm hoạt động

2012

Địa chỉ

Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Chuyên gia nghiên cứu thị trường

Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Chuyên gia

Chuyên gia nghiên cứu thị trường

Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Chuyên gia

Quản lý kho thu mua (Thành thạo tiếng Hàn & Anh)

Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Chuyên gia

Nhân viên/Chuyên viên thu mua (Thành thạo tiếng Hàn-Anh)

Lô D10-4 và D11-2, đường dọc 3, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH HS

02723 871711
0842 871 711