Job Search, career and employment in Long An

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Mã số thuế

0314567343

Loại hình

Công ty Cổ phần

Ngành kinh tế

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Mô hình kinh doanh

Cầm Đồ và Mua Bán Đồ Hiệu

Năm hoạt động

2017

Địa chỉ

107 Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

PNJ Đức Hòa - Giao dịch viên tài chính mảng thu mua bán đồ hiệu & cầm cố

- PNJ Co.op Bến Lức, 61 QL1A, KP 4, Bến Lức, Long An - PNJ 118C - 119C, Khu vực 3, Đức Hòa, Long An

Chuyên gia

Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

02723 871711
0842 871 711