Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH DAEYUN VINA

CÔNG TY TNHH DAEYUN VINA

Công ty đang tuyển dụng

Mã số thuế

1101823675

Loại hình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ngành kinh tế

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Mô hình kinh doanh

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)

Năm hoạt động

2016

Địa chỉ

ấp Sò Đo, Thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Tổng giám đốc

Ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Nhà quản lý

Giám Đốc Điều Hành

Ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Chuyên gia

CÔNG TY TNHH DAEYUN VINA

02723 871711
0842 871 711