Job Search, career and employment in Long An

CÔNG TY TNHH YI ZHU

CÔNG TY TNHH YI ZHU

Mã số thuế

1101764081

Loại hình

Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Ngành kinh tế

Sản xuất giày dép

Mô hình kinh doanh

Sản xuất giày, dép

Năm hoạt động

2014

Địa chỉ

Lô B07 Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Tuyển dụng 70/2023 của doanh nghiệp

Quản Lý Sản Xuất,Chủ Quản Khai Thác Vật Liệu Giày, Chủ Quản Hoạch Định Chiến Lược kế hoạch doanh nghiệp

Lô B07 Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

Quản Lý Sản Xuất,Chủ Quản Khai Thác Vật Liệu Giày, Chủ Quản Hoạch Định Chiến Lược kế hoạch doanh nghiệp

Lô B07 Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

Quản Lý Sản Xuất,Chủ Quản Khai Thác Vật Liệu Giày, Chủ Quản Hoạch Định Chiến Lược kế hoạch doanh nghiệp

Lô B07, Đường Số 3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Lao động kỹ thuật

Quản Lý Sản Xuất,Chủ Quản Khai Thác Vật Liệu Giày, Chủ Quản Hoạch Định Chiến Lược kế hoạch doanh nghiệp

Lô B07 Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Lao động kỹ thuật

CÔNG TY TNHH YI ZHU

02723 871711
0842 871 711