Job Search, career and employment in Long An

NV BẢO TRÌ

NV BẢO TRÌ

Địa Điểm Làm Việc: Tỉnh Long An Huyện Bến Lức
Từ 15-20 triệu 39 lượt xem - Hạn nộp đến ngày 21/06/2024
Công việc tương tự

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Theo quy định của công ty
Bảo hiểm theo quy định Nhà Nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Mô Tả Công Việc

Sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng các máy móc của công ty (được đào tạo); Quản lý, bảo trì hệ thống điện – nước trong công ty; Theo dõi vận hành hệ thống làm lạnh và các thiết bị liên quan;Theo dõi hệ thống PCCC và đối ứng khi cần thiết; Các công việc khác liên quan do cấp trên chỉ đạo.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh, (Nhật) giao tiếp

Địa Điểm Làm Việc

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YOKOREI
Đào tạo, giới thiệu việc làm
Xem toàn bộ thông tin công ty
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YOKOREI
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 5-7 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 7-10 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 10-15 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 15-20 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 10-15 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 7-10 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 5-7 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 5-7 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 7-10 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 5-7 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Thỏa thuận
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 5-7 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
Từ 7-10 triệu
Tỉnh Long An
Cập nhật cách đây 10 ngày
02723 871711
0842 871 711