LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CHUBU RIKA

Thông tin ẩn

Mức lương:

Thông tin ẩn

Hạn nộp: 4/30/2023

Đã xác thực
Chức vụ: Nhân viên / Chuyên viên
Số lượng cần tuyển: 7 nhân viên
Hình thức làm việc: Hành chính + tăng ca
Địa điểm làm việc: tại công ty
Mô tả công việc
Yêu cầu công việc
Quyền lợi được hưởng
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thông tin ẩn
Số điện thoại: Thông tin ẩn
Email: Thông tin ẩn