Trung cấp
Huyện Tân Trụ
Thỏa thuận
14/05/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
10/05/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
05/05/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Từ 10-15 triệu
29/04/2022
Giấy chứng nhận
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
28/04/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
27/04/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
26/04/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 5-7 triệu
15/04/2022
Trung cấp
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
21/03/2022