Kỹ sư
Huyện Tân Trụ
Từ 10-15 triệu
02/07/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
29/06/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 5-7 triệu
26/06/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
23/06/2022
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
18/06/2022
Cử nhân
Từ 7-10 triệu
09/06/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Từ 7-10 triệu
09/06/2022
Trung cấp
Huyện Cần Giuộc
Từ 7-10 triệu
04/06/2022
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 7-10 triệu
01/06/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
15/05/2022