Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
01/12/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
10/11/2022
Cao đẳng
Huyện Thủ Thừa
Từ 7-10 triệu
08/11/2022
Kỹ sư
Huyện Thủ Thừa
Từ 15-20 triệu
07/11/2022
Cao đẳng
Huyện Tân Trụ
Từ 7-10 triệu
28/10/2022
Cao đẳng
Huyện Châu Thành
Thỏa thuận
26/10/2022
Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
04/10/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
27/09/2022
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
19/09/2022