Cử nhân
Huyện Cần Đước
Thỏa thuận
21/03/2023
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Từ 5-7 triệu
07/03/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
01/03/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
15/02/2023
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 10-15 triệu
01/02/2023
Cử nhân
Thỏa thuận
28/01/2023
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
06/01/2023
Cao đẳng
Huyện Thủ Thừa
Từ 7-10 triệu
04/01/2023