Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
04/10/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
27/09/2022
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
19/09/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Trên 20 triệu
17/09/2022
Cử nhân
Huyện Thủ Thừa
Từ 10-15 triệu
14/09/2022
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 10-15 triệu
13/09/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
11/09/2022
Trung cấp
Huyện Đức Hòa
Từ 7-10 triệu
05/09/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
04/09/2022