Cử nhân
Thỏa thuận
28/01/2023
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
06/01/2023
Cao đẳng
Huyện Thủ Thừa
Từ 7-10 triệu
04/01/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
01/12/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
10/11/2022
Cao đẳng
Huyện Thủ Thừa
Từ 7-10 triệu
08/11/2022
Kỹ sư
Huyện Thủ Thừa
Từ 15-20 triệu
07/11/2022
Cao đẳng
Huyện Tân Trụ
Từ 7-10 triệu
28/10/2022
Cao đẳng
Huyện Châu Thành
Thỏa thuận
26/10/2022