Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
28/06/2023
Cử nhân
Từ 10-15 triệu
27/06/2023
Cao đẳng
Huyện Thủ Thừa
Từ 5-7 triệu
20/06/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Trên 20 triệu
16/06/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Thỏa thuận
14/06/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
10/06/2023
Trung cấp
Huyện Đức Hòa
Từ 7-10 triệu
28/05/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Trên 20 triệu
26/05/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
18/05/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
17/05/2023