Kỹ sư
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
06/04/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 5-7 triệu
05/04/2023
Trung cấp
Huyện Cần Giuộc
Thỏa thuận
23/03/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
22/03/2023
Cử nhân
Huyện Cần Đước
Thỏa thuận
21/03/2023
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Từ 5-7 triệu
07/03/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
01/03/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
15/02/2023
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 10-15 triệu
01/02/2023