Cao đẳng
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
23/08/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
10/08/2023
Kỹ sư
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
25/07/2023
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
20/07/2023
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
15/07/2023
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
12/07/2023
Cao đẳng
Huyện Châu Thành
Thỏa thuận
08/07/2023