Không xác định
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
22/10/2021
Không xác định
Thành phố Tân An
Thỏa thuận
22/10/2021
Không xác định
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
22/10/2021
Sơ cấp
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
22/10/2021
Trung cấp
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
22/10/2021
Không xác định
Huyện Bến Lức
Từ 5-7 triệu
22/10/2021
Sơ cấp
Huyện Cần Đước
Từ 5-7 triệu
22/10/2021