Cử nhân
Từ 7-10 triệu
09/06/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Từ 7-10 triệu
09/06/2022
Trung cấp
Huyện Cần Giuộc
Từ 7-10 triệu
04/06/2022
Cử nhân
Huyện Tân Trụ
Từ 7-10 triệu
01/06/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
15/05/2022
Trung cấp
Huyện Tân Trụ
Thỏa thuận
14/05/2022
Cử nhân
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
10/05/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
05/05/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Từ 10-15 triệu
29/04/2022
Giấy chứng nhận
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
28/04/2022