Lạc Hoài Tâm
HSE, Môi Trường

Ngày sinh: Thông tin ẩn

Giới tính: Nam

CMND/CCCD: Thông tin ẩn

Số điện thoại: Thông tin ẩn

Email: Thông tin ẩn

Địa chỉ: Thông tin ẩn

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận

Kinh nghiệm: 5 năm

Ngành nghề: CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Chức vụ mong muốn: Nhân viên / Chuyên viên

Trình độ học vấn: Cao đẳng

Nơi làm việc:

Học vấn / bằng cấp

Văn hóa:

12/12

Bằng cấp:

Chuyên ngành:

Cao đẳng

Kỹ năng
Ngoại ngữ:

Tiếng Anh B

Tin học:

Tin học B

Kỹ năng khác:

Không