Nguyễn Thị Cẩm Tú
Kế toán trường / KTTH

Ngày sinh: Thông tin ẩn

Giới tính: Nữ

CMND/CCCD: Thông tin ẩn

Số điện thoại: Thông tin ẩn

Email: Thông tin ẩn

Địa chỉ: Thông tin ẩn

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận

Kinh nghiệm: trên 10 năm

Ngành nghề: KẾ TOÁN

Chức vụ mong muốn: Trưởng nhóm / Giám sát

Trình độ học vấn: Cử nhân

Nơi làm việc:

Học vấn / bằng cấp

Văn hóa:

12/12

Bằng cấp:

Chuyên ngành:

Cử nhân

Kỹ năng
Ngoại ngữ:

Không

Tin học:

Tin học văn phòng

Kỹ năng khác:

Không