lâm quốc khánh
nhân viên

Ngày sinh: Thông tin ẩn

Giới tính: Nam

CMND/CCCD: Thông tin ẩn

Số điện thoại: Thông tin ẩn

Email: Thông tin ẩn

Địa chỉ: Thông tin ẩn

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận

Kinh nghiệm: 2 năm làm kho, có làm qua thu ngân spa

Ngành nghề: NV QA/QC

Chức vụ mong muốn: Nhân viên / Chuyên viên

Trình độ học vấn: Trung cấp

Nơi làm việc:

Học vấn / bằng cấp

Văn hóa:

12/12

Bằng cấp:

Chuyên ngành:

Trung cấp

Kỹ năng
Ngoại ngữ:

Không

Tin học:

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản

Kỹ năng khác:

vi tính văn phòng tốt