Nguyễn Ngọc Đức
Nhân viên triển khai phần mềm

Ngày sinh: Thông tin ẩn

Giới tính: Nam

CMND/CCCD: Thông tin ẩn

Số điện thoại: Thông tin ẩn

Email: Thông tin ẩn

Địa chỉ: Thông tin ẩn

Thông tin hồ sơ

Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận

Kinh nghiệm: 2 năm

Ngành nghề: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chức vụ mong muốn: Nhân viên / Chuyên viên

Trình độ học vấn: Kỹ sư

Nơi làm việc:

Học vấn / bằng cấp

Văn hóa:

12/12

Bằng cấp:

Chuyên ngành:

Kỹ sư

Kỹ năng
Ngoại ngữ:

Tiếng Anh B

Tin học:

Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản

Kỹ năng khác:

Làm việc độc lập