Kỹ sư
Thành phố Tân An
Từ 7-10 triệu
27/08/2022
Không xác định
Thành phố Tân An
Thỏa thuận
18/07/2022
Kỹ sư
Thành phố Tân An
Từ 10-15 triệu
18/07/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 10-15 triệu
15/07/2022
Cao đẳng
Huyện Cần Giuộc
Từ 10-15 triệu
13/07/2022
Cử nhân
Huyện Bến Lức
Từ 7-10 triệu
12/07/2022
Cử nhân
Huyện Đức Hòa
Từ 10-15 triệu
08/07/2022
Kỹ sư
Huyện Tân Trụ
Từ 10-15 triệu
02/07/2022
Cao đẳng
Huyện Bến Lức
Thỏa thuận
29/06/2022